top of page
1.
Pridané dňa - 30.09.2022

Výzvy na predkladanie ponúk - Automatická linka na orezávanie podrážok" - súbory na STIAHNUTIE (3)

Calls for Tenders - Automatic Sole Trimming Line" - DOWNLOAD files (3)

1) Výzva na predkladanie ponúk

2) Príloha č.5 - Príloha č. 1 až Príloha č. 3

3) Príloha č.4 - Editovateľná Kúpna zmluva

2.
Pridané dňa - 08.03.2023

Projekt „Zvýšenie konkurencieschopnosti inováciou výrobného procesu BAMIPA, s.r.o.“  (2023)

Project "Increasing competitiveness through innovation of the production process BAMIPA, s.r.o." (2023)

EU.png
3.
Pridané dňa - 13.03.2023

Záznam z prieskumu trhu (2023)
Market research record (2023)

4.
Pridané dňa - 29.12.2023

Záznam z prieskumu trhu
Fotovoltalické zariadenie a
batériové úložisko (2023)

Market research record (2023)

bottom of page