Projekt „Zvýšenie konkurencieschopnosti inováciou výrobného procesu BAMIPA, s.r.o.“  (2021)

Project "Increasing competitiveness through innovation of the production process BAMIPA, s.r.o." (2021)