Technická guma

Na základe požiadaviek zákazníka navrhneme a vyrobíme formy,
následne spúšťame produkciu.