O spoločnosti BAMIPA

Sme firma, ktorá sa špecializuje na výrobu produktov z technickej gumy v procese vulkanizácie najmä pre obuvnícky priemysel. Naším poslaním je dodávať naším zákazníkom produkty vysokej kvality a pomáhať im tak zvyšovať efektivitu ich produkcie.

Lisy sú nakladané a vykladané manuálne. Naša prevádzka je podporovaná ITsystémom, ktorý distribuje a sleduje každú objednávku. Máme implementovanýISO certifikáciu pre manažment kvality.  

1 500 000 

Párov ročná kapacita  

Lisovací cyklus je riadený počítačovou jednotkou bez možnosti zásahupracovníka. Počítač robí diagnostiku a vyhodnotenie odchýľky od nastavenýchprevádzkových parametrov (teplota, tlak, čas) a ukladá všetky vulkanizačnéparametre každého vyrobeného produktu. 

Vývoj firmy

Firma Bamipa vznikla v roku 2000 a naviazala tak na tradíciu výroby obuvníckych komponentov, ktorá bola v daných priestoroch dlhé roky pred tým. Od roku 2002 sme sa začali úzko špecializovať na výrobu podošiev pre obuvnícky priemysel.

Vzťahy so zákazníkmi

S našimi zákazníkmi udržujeme vynikajúce vzťahy a poskytujeme služby "na mieru", vďaka ktorým sme silní a dlhodobí partneri. Medzi našich spokojných klientov patria aj firmy ako Lowa a Adidas. Naše produkty sú po finálnom spracovaní používané spokojnými koncovými zákazníkmi po celom svete. Máme skúsenosti aj s najnáročnejšími postupmi, ktoré sú potrebné pre výrobu podošiev pre obuv trekingovej, pracovnej, motorkárskej, vojenskej, požiarnej, zdravotníckej atď.

Stratégia a rast

V rámci stratégie rastu firmy Bamipa sme sa zaviazali neustále inovovať výrobné procesy ako aj služby ktoré poskytujeme svojim zákazníkom. V laboratóriu je pravidelne kontrolovaná kvalita vstupných surovín ako aj výstupných výrobkov. Vďaka naším vysokým nárokom na kvalitu dokážeme uspokojiť aj tých najnáročnejších klientov. Okrem štandardnej štruktúry spoločnosti sme úspešne zaviedli dve externé oddelenia: oddelenie designu a oddelenie výroby foriem. Našim zákazníkom poskytujeme komplexné služby od redisignu a inovovaniu starých modelov až k designu úplne nových modelov podošiev a topánok cez výrobu modelov a foriem na produkciu podošiev až k samotnej výrobe podošiev z vysokokvalitných zmesí.

Environmentálna zodpovednosť

Firma Bamipa si uvedomuje svoju zodpovednosť a svoj podiel na stave životného prostredia, ktorý prenechá pre ďaľšie generácie. Efektívne využívame zdroje, ktoré máme k dispozícii, t.j. racionálne využitie tepelnej a elektrickej energie a ekologická a bezpečná likvidácia odpadu. Okrem toho, že tento postup je šetrný k prírode, šetrí aj naše náklady kvôli zvýšenej efektivite a my sa tak môžeme sústrediť na ďalšie zvyšovanie kvality.

Sociálna zodpovednosť

Jadrom našej spoločnosti sú naši zamestnanci. Komunikujeme s nimi vo všetkých fázach výrobného procesu a vytvárame príjemné a atraktívne pracovné prostredie. Našou filozofiou je: "Základným predpokladom pre zdravý rast firmy sú nielen spokojní klienti ale aj spokojní zamestnanci."

Certifikácia

Firma Bamipa vlastní certifikát "Systém riadenia kvality" ISO 9001 a spolupracuje s profesionálnymi externými konzultantami, aby bola zapezpečená najvyššia možná kvalita a efektivita výroby.

Naši partneri